Beta-Syalon

De verschillende Syalon- / Sialon vormen

Syalon behoort tot de siliciumnitrides. Bij SiN cellen kan ‘Si’ worden vervangen door ‘Al’ mits het chemische evenwicht blijft behouden door ‘N’ (Nitride) te vervangen door ‘O’ (Oxide, bijvoorbeeld Ytrium-oxide). Er bestaan drie verschillende vormen van Syalon / Sialon, welke traditioneel worden omschreven als α-(Alpha) vorm, β- (Beta) vorm en Oxynitride (O-vorm).

Ons standaardproduct is een Syalon uit de groep van de β-Syalons. Er kunnen ook andere types worden vervaardigd met een α- of O- struktuur, deze hebben ieder een andere k`ristallografieke struktuur.

De O-vorm is gebaseerd op Silicium-oxinitrides als bestanddeel, hij is minder sterk dan de β-vorm. Bij het vervaardigen van oxinitriden (ook bekend als O-Sialon) worden vaak nieuwe productie-methodes gehandhaafd, waarbij door verhitten van nitrogenen de goedkopere basis-stoffen zand en cokes worden omgevormd tot siliciumnitride (Sialon).

Wij noemen ons materiaal Syalon (geschreven met een “y” als verwijzing op Ytrium-oxides als bestanddeel). Het is belangrijk om hier te weten dat het gaat om een zuiver β-Syalon zonder toevoegingen van minderwaardige kwaliteit. Ons product heeft 0 % porositeit, dit wordt bereikt tijdens het sinteren van de buizen bij een temperatuur van 1800 - 2000° C (!). De meeste O-vormen worden verhit tot 1200 - 1300° C waardoor het eindproduct poreus is en minder sterk.

Garantie

SRS Amsterdam BV geeft voor Syalon 101 thermokoppel beschermbuizen een garantie van 1 jaar (aluminium) bij materiaal- en/of productiefouten en van 3 maanden in messing. Voor details zie de PDF-file hier onder.

Contact

SRS AMSTERDAM bv

Dusartstraat 23
1072 HM Amsterdam
Netherlands

Tel: +31-(0)20-6935209
Fax: +31-(0)20-6935762